Bostadsrättsföreningen Skalsbyn

Jämtlands län

Information

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta fritidslägenheter för fritidsändamål samt mark som ligger i anslutning till föreningens hur om marken ska användas som komplement till nyttjande av bostadslägenhet åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Bostadsrättsföreningen Skalsbyn vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Härjedalen så är Bostadsrättsföreningen Skalsbyn ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Jämtlands län så finns det ännu fler.

Härjedalen arbetar för att främja liknande företag så att det ska trivas både i Härjedalen och i Jämtlands län. Redan 1986-08-28 så skapades Bostadsrättsföreningen Skalsbyn och företaget är har ej F-skattsedel.

716414-8376 är organisationsnummret för företaget som finns i Härjedalen.

Just nu är Bostadsrättsföreningen Skalsbyn och det finns många företag som är i Jämtlands län

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Skalsbyn så går det att nå dem via telefon på 0278-15751 fungerar inte det går det att skicka ett brev till företaget på följande adress: .

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Lars Jaeger och Ulla Ring Johansson, var för sig.

Följande personer är på något sätt aktiva inom Bostadsrättsföreningen Skalsbyn är Jaeger, Lars-Olof Anders som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Jonsson, Eva Margareta som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Ring Johansson, Ulla Birgitta som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Söderlund, Kent Arne som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Wega Carina som är född 1961 och har titeln Suppleant, Karlsson, Lars-Olof som är född 1955 och har titeln Suppleant.